Läsning

img_1529

Läsa för livet

Lgr 11, vår läroplan: ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Alla barn har rätt till ett rikt språk, det är en demokratisk rättighet. Överallt nationellt så pratas det just nu om barns läsning och läsförmåga. Skolverket är i full gång med utprovning av satsningen ”Språklyftet”. Inom Sigtunaboxen så har vi stort fokus på SUA-ett språkutvecklande arbetssätt. Det betyder att vi på många olika sätt kommer att arbeta för att alla elever ska utveckla en god läsförmåga och en god förståelse för vad de läser. Hemmet spelar också en avgörande roll för att vi tillsammans ska lyckas. Ni föräldrar behövs i ert barns läsutveckling. Fortsätt med högläsning även fast ni tycker att barnet kan läsa själv. Lyssna när ditt barn läser högt, prata om innehållet. Ställ frågor och diskutera! låt ditt barn prova läsa olika typer av böcker, texter, tidningar osv.

Skaffa gärna ett lånekort på biblioteket och gör utflykter dit regelbundet.